Schedule

11/09-11/15

11/16-11/22

11/23-11/29

 • F/T Mob Special11.23 (Sat), 11.24 (Sun)
  Title
  F/T Mob Special
  Artist
  Ryohei Kondo (Condors) Yuri Furuie (Project Ohyama) Koshi Miura (Kuchiroro) Mikuni Yanaihara (Nibroll)
  Date
  Every weekend 11.9 (Sat) - 12.8 (Sun)
  Venue
  Ikebukuro area
  Ticket
  Free
 • "Keine Stimme - Epilog?"11.23 (Sat) - 11.29 (Fri)
  Title
  "Keine Stimme - Epilog?"
  Artist
  Noboru Tsubaki
  Date
  11.9 (Sat) - 12.8 (Sun)
  Venue
  Tokyo Metropolitan Theatre Atrium
  Ticket
  Free
 • F/T Station11.23 (Sat) - 11.29 (Fri)
  Title
  F/T Station
  Date
  11.9 (Sat) - 12.8 (Sun)
  Venue
  Tokyo Metropolitan Theatre
 • "Yotsuya Zotanshu + Yotsuya Kaidan"11.23 (Sat), 11.24 (Sun)
  Title
  "Yotsuya Zotanshu + Yotsuya Kaidan"
  Artist
  Shigeki Nakano, Kaku Nagashima
  Date
  11.9 (Sat) - 24 (Sun)
  Venue
  "Yotsuya Zotanshu": Yotsuya-Shinjuku area "Yotsuya Kaidan": Adachi, Katsushika, Zoshigaya-Shinagawa area
 • "Yotsuya Zotanshu + Yotsuya Kaidan"
  Title
  "Yotsuya Zotanshu + Yotsuya Kaidan"
  Artist
  Shigeki Nakano, Kaku Nagashima
  Date
  11.9 (Sat) - 24 (Sun)
  Venue
  "Yotsuya Zotanshu": Yotsuya-Shinjuku area "Yotsuya Kaidan": Adachi, Katsushika, Zoshigaya-Shinagawa area
 • "Tokaido Yotsuya Kaidan"11.23 (Sat) - 11.24 (Sun)
  Title
  "Tokaido Yotsuya Kaidan"
  Company
  Kinoshita-Kabuki
  Artist
  Direction: Kunio Sugihara
  Supervision, Revisions: Yuichi Kinoshita
  Original Text: Nanboku Tsuruya
  Date
  11.21 (Thu) - 24 (Sun)
  Venue
  Owlspot Theatre
  Ticket
  ¥3,500
 • "Tokyo Heterotopia"11.23 (Sat) - 11.29 (Fri)
  Title
  "Tokyo Heterotopia"
  Company
  Port B
  Artist
  Concept, Direction: Akira Takayama
  Date
  11.9 (Sat) - 12.8 (Sun)
  Venue
  Various places around Tokyo
  Ticket
  ¥3,500
 • "The Long Field Trip"11.23 (Sat) - 11.25 (Mon)
  Title
  "The Long Field Trip"
  Company
  Sample
  Artist
  Text, Direction: Shu Matsui
  Date
  11.17 (Sun) - 25 (Mon)
  Venue
  Nishi-Sugamo Arts Factory
  Ticket
  ¥3,500
 • F/T13 Jelinek Series "Prolog?" Tsuyoshi Ozawa11.23 (Sat) - 11/24 (Sun)
  Title
  F/T13 Jelinek Series "Prolog?" Tsuyoshi Ozawa
  Artist
  Text: Elfriede Jelinek
  Direction, Design: Tsuyoshi Ozawa
  Date
  11.21 (Thu) - 24 (Sun)
  Venue
  Tokyo Metropolitan Theatre, Theatre East
 • "Current Location"11.28 (Thu) - 11.29 (Fri)
  Title
  "Current Location"
  Company
  chelfitsch
  Artist
  Text, Direction: Toshiki Okada
  Date
  11.28 (Thu) - 12.8 (Sun)
  Venue
  Tokyo Metropolitan Theatre, Theatre East
  Ticket
  ¥4,000
 • "100% Tokyo"11.29 (Fri)
  Title
  "100% Tokyo"
  Company
  Rimini Protokoll
  Artist
  Text, Format: Rimini Protokoll (Helgard Haug, Stefan Kaegi, Daniel Wetzel)
  Direction: Daniel Wetzel
  Date
  11.29 (Fri) - 12.1 (Sun)
  Venue
  Tokyo Metropolitan Playhouse
  Ticket
  ¥4,500
 • "The Coming Storm"11.29 (Fri)
  Title
  "The Coming Storm"
  Company
  Forced Entertainment
  Artist
  Direction: Tim Etchells
  Date
  11.29 (Fri) - 12.1 (Sun)
  Venue
  Nishi-Sugamo Arts Factory
  Ticket
  ¥4,500
 • "Dancing Girl"11.26 (Tue) - 11.27 (Wed)
  Title
  "Dancing Girl"
  Artist
  Choreography: Sujata Goel
  Date
  11.26 (Tue) - 27 (Wed)
  Venue
  Theater Green BOX in BOX THEATER
  Ticket
  ¥2,000
 • "A Promising Daughter"11.26 (Tue) - 11.27 (Wed)
  Title
  "A Promising Daughter"
  Artist
  Concept: Satoko Shibata
  Date
  11.26 (Tue) - 27 (Wed)
  Venue
  Asahi Art Square
  Ticket
  ¥2,500
 • "HELLO HELL!!!"11.28 (Thu) - 11.29 (Fri)
  Title
  "HELLO HELL!!!"
  Company
  KODOMOKYOJIN
  Artist
  Text, Direction: Takashi Masuyama
  Date
  11.28 (Thu) - 12.2 (Mon)
  Venue
  Theater Green BIG TREE THEATER
  Ticket
  ¥3,500
 • "The Qlobe of Life II"11.29 (Fri)
  Title
  "The Qlobe of Life II"
  Company
  Q
  Artist
  Text, Direction: Satoko Ichihara
  Date
  11.29 (Fri) - 12.1 (Sun)
  Venue
  Asahi Art Square
  Ticket
  ¥2,500
 • "A Midsummer Night's Chat"11.29 (Fri)
  Title
  "A Midsummer Night's Chat"
  Company
  Shinehouse Theatre
  Artist
  Text, Direction: Poyuan Chung
  Date
  11.29 (Fri) - 12.1 (Sun)
  Venue
  Theater Green BASE THEATER
  Ticket
  ¥2,000
 • "Miwa"11.23 (Sat) - 11.24 (Sun)
  Title
  "Miwa"
  Company
  NODA MAP
  Artist
  Text, Direction: Hideki Noda
  Date
  10.4 (Fri) - 11.24 (Sun)
  Venue
  Tokyo Metropolitan Playhouse
  Ticket
  ¥9,500
 • "The Cryptogram"11.23 (Sat) - 11.24 (Sun)
  Title
  "The Cryptogram"
  Artist
  Text: David Mamet
  Translation, Direction: Eriko Ogawa
  Date
  11.6 (Wed) - 24 (Sun)
  Venue
  Theatre Tram
  Ticket
  ¥5,000
 • "Narazumono"11.23 (Sat) - 11.29 (Fri)
  Title
  "Narazumono"
  Company
  Toshima City Terayama Project
  Artist
  Original Text: Shuji Terayama
  Text: Akihito Nakatsuru
  Music: Hiromitsu Agatsuma
  Direction: Show Ryuzanji
  Date
  11.21(Thu) - 12.1 (Sun)
  Venue
  Mirai - The Ikebukuro
  Ticket
  ¥4,500
 • "SHUGEN - Celebration/Expression"11.29 (Fri)
  Title
  "SHUGEN - Celebration/Expression"
  Artist
  Text, Direction: Koji Hasegawa
  Date
  11.29 (Fri) - 12.1 (Sun)
  Venue
  New National Theatre, Tokyo

11/30-12/06

12/07-12/08