Home / F/T09 Spring Program

Program


Performances presented by F/T

Karl Marx: Capital, Volume One

Direction: Helgard Haug, Daniel Wetzel (Rimini Protokoll)
Feb 26 (Thu) - Mar 1 (Sun)

Othello

Direction: LEE Youn-Taek
Feb 27 (Fri) - Mar 1 (Sun)

Clouds. Home.

Concept/Direction: Akira Takayama
Mar 4 (Tue) - Mar 7 (Sat)

Sunshine 63

Concept/Direction: Akira Takayama
Mar 4 (Tue) - Mar 8 (Sun), Mar 11 (Tue) - Mar 15 (Sun)

Fireface

Direction: Shu Matsui
Mar 5 (Thu) - Mar 8 (Sun)

Kinkan Shonen

Direction/Choreography/Design: Ushio Amagatsu(Sankai Juku)
Mar 7 (Sat) - Mar 8 (Sun)

Hey Girl!

Direction: Romeo Castellucci
Mar 10 (Tue) - Mar 14 (Sat)

blue Lion

Concept/Direction: Tsuyoshi Shirai
Mar 13 (Fri) - Mar 15 (Sun)

koukashita

Choreography: Shigehiro Ide
Mar 14 (Sat) - Mar 20 (Fri)

Between 95 and 97 kg

Direction: Yukio Ninagawa
Mar 18 (Tue) - Mar 29 (Sun)

Voiceprints City-Letter to FATHER

Text/Direction: Masataka Matsuda
Mar 19 (Thu) - Mar 22 (Sun)

Utopia?

Text/Direction: Oriza Hirata,Amir Reza Koohestani,Sylvain Maurice
Mar 23 (Mon) - Mar 29 (Sun)

Transfer Student

Direction: Norimizu Ameya, Texy: Oriza Hirata
Mar 26 (Thu) - Mar 29 (Sun)

Theater/University spring 09

Mar 24 (Tue) - Mar 29 (Sun)