Full performer lineup announced for “Festival Fukushima! @Ikebukuro Nishiguchi Park”

Full details of the performer lineup have now been announced for “Festival Fukushima! @Ikebukuro Nishiguchi Park”, held over two days in Ikebukuro as the opening event of Festival/Tokyo 2015.

This year, 15 groups and 53 performers will transform Ikebukuro Nishiguchi Park into an autumnal festival of music and dance. The two-day event also features Taro Yasuno and kukangendai, who are also presenting other work at F/T15.
 
Music & Performances
Shidamyojin Jr. (10/31)
Michiro Endo (guitar/vocals), Hisato Yamamoto (guitar), Masayuki Chatani (drums)

Strange Kinoko Dance Company
Chie Ito, Satomi Yajima, Miwa Sasaki, Memi Shinozaki, Kurumi Toji, Yoko Koyama

Jun Nagami + Akihiro Okachi + Tsuyoshi “TICO” Toki + Kenji Sato (11/1)

Kanako Mikado

Sachiko M

Tomoe Endo

Yusuke Kobayashi

Kazumi Nikaido

Otomo Yoshihide Special Big Band
Otomo Yoshihide (guitar), Naoko Eto (piano), Tatsuo Kondo (organ, harmonica), Kan Saito (flute), Nashie Inoue (clarinet), Ryoko Egawa (saxophone), Ryota Higashi (saxophone), Hiroshi Suzuki (saxophone), Shutoku Sato (trumpet), Osamu Imagome (trombone), Jinya Kimura (tuba), Shunsuke Okuchi (accordion), Shinobu Kawai (bass), Takefumi Kobayashi (drums, percussion)

PROJECT FUKUSHIMA! Bon Band
Jun Nagami (guitar), Akihiro Okachi (drums) (11/1), Tsuyoshi “TICO” Toki (steel pan), Kenji Sato (bass), Yuriko Mukojima (violin) (10/31), Kanako Mikado (flute), Norihiro Endo (percussion), Akemi Endo (chorus), Yusuke Kobayashi (percussion), Kyohei Nitta (chorus) (10/31), Chie Nakajima (percussion), Brown nose no.1 (banjo), Mutsumi Asakura (pianica), Rie Akiyama (saxophone), Keita Ando (trumpet (11/1), Makoto Omori (saxophone) (10/31), Shintaro Ono (ukulele), Akiko Koike (percussion), Eiko Koseki (percussion), Katsuhiko Soeta (banjo), Kumiko Takano (pianica), Akiko Tomiyama (pianica), Jun Numata (guitar), Yuki Numata (bass) (11/1), Seinoshin Yamagishi (pianica), Yoko Wada (shamisen)

kukangendai (10/31)

Taro Yasuno (11/1)

Talks
Hajime Oishi (11/1) Seinoshin Yamagishi Tohru Nakazaki (10/31) Cohta Asano (10/31)
 
 
Timetable
10/31 (Sat)
15:00 Live music, performances, talks
16:30 Bon dance
11/1 (Sun)
13:00 Live music, performances, talks
15:30 Bon dance

A full timetable will be announced next week.